Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot Prieks”.

Dibināta: 2019. gada 11. novembrī

Mērķis: Popularizēt nūjošanu kā sporta veidu un aktīvu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū; Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus un pasākumus, kas veicinātu nūjošanas attīstību; Iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu nūjošanā kā vienkāršā un pieejamā fiziskajā aktivitātē, kas vērsta uz cilvēka veselības uzlabošanu; Sniegt informāciju un veicināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā neatņemamu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un nozīmīgu slimību profilakses līdzekli; Regulāri informēt biedrus par nūjošanas aktualitātēm; Regulāru nūjošanas sporta un atpūtas pasākumu organizēšana; Sekmēt sadarbības iespējas un veidot partnera attiecības ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām personām un valsts institūcijām.

“Nūjot Prieks” izcīna medaļas daudzās sacensībās

Biedrības “Nūjot Prieks” vadītāja Inta Ozola stāsta: “Veiksmīgo karjeru ”Nūjot Prieks” kā komanda uzsāka jau 2018.gadā, startējot Pasaules nūjošanas posmā, kurš notika Latvijā. Pašiem par lielu pārsteigumu komandu vērtējumā ieguvām 1.vietu,- tas mūs motivēja turpināt. Tad sekoja brauciens uz Spāniju, kas bija gan kā treniņnometne, gan dalība vērienīgā nūjošanas pasākumā. Auga interese cilvēkiem mums pievienoties un pašiem azarts gūt arvien labākus rezultātus.

Priecājos, ka mums ir vairāki nūjotāji, kas piedalās Latvijas Čempionātā kopā ar ģimeni. Liels lepnums ir par mūsu junioriem, jo Latvijā esam pirmie šīs kustības aizsācēji. Pasaulē sacensības nūjošanā ir gan bērniem, gan junioriem, Latvijā 2022.gadā panācām to, ka mūsu juniori var cīnīties ar sava vecuma sportistiem, nevis pieaugušajiem. Ir lieliska sadarbība ar Ziemeļlatgales sporta centru, kas sniedz atbalstu transportam uz sacensībām, kas mums ir ļoti svarīgi, jo ļauj arvien kuplākā skaitā piedalīties visos čempionāta posmos. Nu jau esam komanda ar 22 dalībniekiem-visi aktīvi sportisti, kuri veiksmīgi startē sacensībās.2022. gads ir bijis rezultatīvs, jo Latvijas čempionātu noslēdzām ar 11 uzvarētājiem dažādās distancēs no “Nūjot Prieks” komandas. 2023.gadā piedalījāmies 5 Latvijas čempionāta posmos nūjošanā. Mums ir seši 1.vietas ieguvēji, četri- 2. vietas ieguvēji un trīs- 3.vietas ieguvēji- visi Latvijas čempioni! Dosimies uz Rīgu uz apbalvošanas ceremoniju, kura pirmo gadu notiks tik svinīgi.

Vadot nūjošanas nodarbības Balvu novadā, redzu, ka arvien pieaug interese par šo fizisko aktivitāti gan veselības līmenī, gan arī kā sporta veidu. Atkal esmu uzsākusi regulāras nūjošanas nodarbības ar pilsētas iedzīvotājiem veselīgam dzīvesveidam. Aicinu pievienoties!”

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija: „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”

Fakts: Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) dibināts 1918. gada 20. novembrī. LSK ir vienīgā ar Latvijas Republikas likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības nacionālā biedrība, kas veic savu darbību Latvijas Republikā. LSK Jaunatnes Balvu nodaļā apvieno jauniešus, kuri gatavi mācīties un dalīties gan ar savām zināšanām, gan idejām, brīvprātīgi sniegt palīdzību, piedalīties pasākumos un būt kā labie rūķi, kurus ne vienmēr redz, bet viņu darbu novērtē.

Brīvprātīgais darbs sagādā gandarījumu
Balvu komitejas Sarkanā krusta jaunieši atklāj, ka LSK Jaunatnes Balvu nodaļa savu darbību aktīvāk atsāka 2020.gada februārī, kad uzsāka pirmās palīdzības apmācības “Viena dzīvība”. Jaunieši padziļināti apguva pirmās palīdzības sniegšanu un pēc šo apmācību beigšanas ieguva ne vien zināšanas, bet arī apstiprinājumu, ka šajā jomā var izglītot arī citu.

Balvu jaunieši jau vairākus gadus rīko AIDS dienas akciju, ar kuras palīdzību cenšas radīt iedzīvotājos lielāku izpratni par šo slimību. Vasarā jaunieši piedalās pasākumos Balvu novadā, kuru laikā veic paraugdemonstrējumus rīcībai dažādās ārkārtas situācijās un pirmās palīdzības sniegšanā. Un tas arī strādā, jo mūsu jaunieši ir ļoti atsaucīgi un cilvēkiem patīk, ka ir iespēja uzzināt jaunas lietas, pašiem praktiski darbojoties. Īstenoti sporta pasākumi un diskusiju vakari jauniešiem. Neatkarīgi no sezonas, jaunieši atsaucas palīgā saucieniem un kopā ar lielo LSK iesaistās un rīko labdarības akcijas, vāc ziedojumus, iesaistās talkās un asistē kultūras pasākumos. Laika gaitā izveidojusies draudzība ar Balvu pilsētas pašvaldību, Balvu novada pagastu pārvaldēm, uzņēmumu “Škladi”, atbalsta māju “Brīvupes”, kustību “Balvu Elīzas”, studiju “Azote”, biedrību “Ritineitis”, “Eco Fabrika” pārstāvjiem, uzņēmumu “Senda Dz” un vēl daudziem, daudziem citiem.
Balvu Jaunatnes nodaļa vasaras gaitā piedalījusies bērnu nometnē “Vārnienes republika”. Nometnes dalībniekiem mācīja, kā sniegt pirmo palīdzību, ja nepieciešams apturēt asiņošanu vai radies apdegums, stāstīja, kā rīkoties, ja iekodusi čūska vai esi apmaldījies mežā. Nodaļas jauniešus priecēja bērnu vēlme darboties un uzzināt arvien jaunas lietas.

Jaunieši priecājas, ka viņus uzrunā un aicina darboties medicīnas iestādes.
24.augustā viņi dalījās ar savām zināšanām pirmās palīdzības jautājumos skaistā un iedvesmas pilnā pasākumā “Esmu dzimis Balvos”. Viņi saka: “Paldies mediķiem par pašaizliedzīgo darbu un iedvesmu, ko sniedz mums ik dienas!”
“Mācījāmies un darbojāmies kopā ar Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ) skolēniem. Drošības dienas ietvaros, kas tika organizēta BVĢ, Balvu nodaļas jaunieši, paralēli dažādu dienestu ( VUGD u.c.) un organizāciju pārstāvjiem, darbojās Sarkanā Krusta „stacijās”. Ierobežotā laikā, praktiski darbojoties, kopā ar skolēniem izspēlējām situācijas par to, kā rīkoties, ja gūts apdegums. Tāpat tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, ja noticis nelaimes gadījums. 13. maijā svinīgi atklāja suņu pastaigu un treniņu laukumu “Vilku ieleja” Balvos. Par neaizmirstamu un zināšanām bagātu atklāšanas pasākumu bija parūpējusies Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, Valsts policijas Daugavpils pārvalde, VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienesta Latgales nodaļa, Latgales kinoloģiskais centrs un Latgales Sporta suņu skola.

Arī LSK Latgales komitejas Balvu nodaļas jaunieši piedalījās pasākumā un apmeklētājiem sniedz informāciju kā rīkoties, ja cilvēku sakodis suns, kā pārsiet brūci un kā rīkoties, ja notikusi pārkaršana,” stāsta brīvprātīgā Ieva Lauskiniece.

Balvu jaunieši ar aizrautību gatavojas arvien jauniem pasākumiem un ar prieku uzņems savā pulkā jaunus brīvprātīgos.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

16.decembrī pl. 18:00 Briežuciema tautas namā informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”

Aicinām uz „Demokrātijas un kultūras” informatīvo pasākumu: sarunas par demokrātijas tematiku, informatīvas, izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, kuras vadīs Balvu pensionāru biedrības vadītāja un Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina, kā arī biedrības ‘Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 15.decembrī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Ziemeļlatgales partnerība”, „Kalmārs”, „Ritineitis”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Radošās Idejas”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Saules stari Viļakai”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: „Radošās Idejas”, „Savi”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Balvu Vilciņš”, „nextHorizont”, „Saules stari Viļakai”, „Ritineitis”, „Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „SAIME””.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni:, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Ziemeļlatgales partnerība” „Kalmārs”, „Raibais Kaķis”, „Nūjot prieks”, „Nāc un tusē”, „BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis””.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Ūdensroze”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles””, „Neatkarība Balt.”, “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriāla Organizācija”, „Mežģis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA”, „Mans patvērums”.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „PRO.ini”, „LLF Ziemeļaustrumu futbola centrs, „Klubs AutoFan”, „Nūjot prieks”, Spieķi vējā”, „Sudraba pakavi”, „Balvu karate klubs”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Mežģis”, „Sudraba pakavi”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Kalmārs”, „Literatūras kombains”, „Radošās Idejas”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Ritineitis”, „Saules stari Viļakai”, “Razdoļje”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: „Adventure club Žīguri”, „Terpsihora”, „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Radošās Idejas”, „Nūjot prieks”, „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”, „Silenieku Skola”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriāla Organizācija”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Mežģis”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”.

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”, „Ziemeļlatgales partnerība”, „Ūdensroze”, „Dzērvenīte”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Nūjot prieks”, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi””.

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „VadiVidi”, „Saviem”.

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: Balvu Kultūras un atpūtas centrs direktores Ditas Niperes vadībā, Santa Šmite, Maruta Castrova, Guntars Skutels, Balvu novada pašvaldība, biedrība „Ziemeļlatgales partnerība”, Tālis Korlašs, Inese Šaicāne, Nodarbinātības valsts aģentūra, Irēna Romāne, Zinaida Popova, Skaidrīte Krakope, Sergejs Maksimovs, Kubulu pagasta pārvalde, Oskars Zuģickis, biedrība “Ritineitis”, Gunita Laicāne, Ieva Leišavniece, Lilita Buša, Kristīne Sērmūkša, Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienība, biedrība „Rudzupuķe”, Maruta Paidere, Rita Borisova, Larisa Berne.

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2023.gada 15.decembrī plkst. 19:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās Santa Sāre un Ģirts Ripa ar koncertstāstu. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām.

Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.
Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

Fakts: Biedrība dibināta 2004. gada 4.augustā

Darbības jomas: Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Balvu rajona sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Radīt prieku sev un līdzcilvēkiem!

Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe” ar dažādiem līdzdalības pasākumiem veicina dažāda vecuma sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu, apvieno viņas aktīvam darbam un atpūtai.

Biedrības vadītāja Maruta Paidere stāsta: “Tikšanās mirkļi dod iedvesmu un enerģiju arī ikdienai, sekmē prasmju pilnveidošanu, pieredzi un idejas, ko varam nodot citiem. Izveidojusies laba sadarbība ar citām biedrībām pilsētā, novada pagastos, paplašinām sadarbības tīklu ar LLSA organizācijām, radoši darbojamies kopā, dalāmies ar savu pieredzi, zināšanām. Piedāvājam radošas darbnīcas un meistarklases profesionālu un radošu pasniedzēju vadībā. Tās bez maksas nodarbības. Aktīvi piedalāmies novada pasākumos, kopprojektos ar kaimiņu novadu nevalstiskajām organizācijām. Mūs ar savu dārzu skaistumu un interesantām kolekcijām iedvesmo daiļdārznieces. Jau divus gadus realizējam LAD projektu „VARI. RADI. DARI”.

2022.gadā piedalījāmies koprades projektā – adīšanas stafetē „Šalle Latvijai”, un tajā ieadījām arī savu rakstu. Izvēlējāmies rudzupuķu zilos toņus ar atsauci uz zilo ezeru zemi Latgali. Zilā ir uzticamības, pastāvības, apņēmības un kolektīvā gara krāsa, kas veicina mieru. Domāju, ka tieši tas mums tagad ir svarīgākais. Notika meistarklases “Virtuves sarunas”, sarunas par veselību, dekupāžas darbnīca, bija arī sveču liešana, pavasara rotu gatavošana, ziepju vārīšana un vannas bumbu gatavošana. Visām dalībniecēm patika Laimes slotiņu siešana. Taču tas nebūt nav viss. Labdarības akcijas laikā devāmies pie senioriem un vientuļiem cilvēkiem, piedalījāmies cimdu un zeķu adīšanā Ukrainas aizstāvjiem.

Mums ir svarīgi apmeklēt dažādus kursus, dodamies pieredzes braucienos, notiek praktiskas nodarbības kulinārijā, rīkojam tikšanās vakarus un rokdarbu izstādes. To visu ko darām ar prieku! Biedrības sievietes ir aktīvas kultūras pasākumu apmeklētājas. Aizvadītajā gadā interesi izrādīja un mums piebiedrojušās desmit jaunas biedres, kas atradušas domu biedrus un iepazinušas mūsu biedrības aktivitātes. Rudzupuķu” rūķīši’ Zinaida Popova, Larisa Berne, Maruta Sprudzāne, Sarmīte Tuča, Ilona Džigure un arī es griezām spilvendrānām audumus, šuvām un gatavojām mīkstus sapņu spilvenus, lai pirms Ziemassvētkiem nogādātu sociālo aprūpes centru iemītniekiem. Es vienmēr uzsveru: Radīsim prieku sev un līdzcilvēkiem! “Rudzupuķe” laipni gaida ikvienu aktīvi darboties savās nevalstiskajās organizācijās, jo kopā varam paveikt daudz vairāk”. Lai saskarsme, smaids, labs vārds, drauga plecs, atvērtība un sirsnība ir mūsu sabiedrotie ikdienā!

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

9.decembrī pl. 16:00, Rugāju Tautas namā iedzīvotāju iniciatīva „Vārnienas upes 7 tiltu aicinājums”

Devītā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

 • DISKUSIJAS
  runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses- piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.
 • BALTINAVAS DRAMATISKAIS KOLEKTĪVS „PALĀDAS”
  Izrāde “Ontons i Anne” 10.daļa “Ontons i hobiji”
 • IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
  aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.
 • ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
  īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Vēl līdz 28.,decembrim piesaki Ziemeļlatgales NVO konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva 2023”!

Konkursa nolikums: www.ritineitis.lv vai www.balvi.lv

Pieteikuma anketa: ej.uz/nvobalva23

Bet līdz tam paleposimies ar pagājušā gada laureātiem- nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē, kas aktīvi darbojas savā nozarē un veicina Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Saules stari Viļakai” un gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Guntars Skutels

Biedrība „Saules stari Viļakai” dibināta 2014.gadā.

Darbības jomas:
1.Censties panākt bērnu, jauniešu, ģimeņu un sabiedrības tikumiskā, garīgā, fiziskā un materiālā stāvokļa uzlabošanos, orientējot uz cieņas, pašapziņas un atbildības izaugsmi.
2.Audzināt sabiedrību morālā, tikumiskā un garīgā atbildībā, kas balstīta uz Kristietības vērtībām.
3.Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē.
4.Rūpēties par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, sadarbojoties ar reģionālo pieminekļu biedrību.
5.Veidot izpratni par ziedošanas un labdarības nepieciešamību.
6.Piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēka personības potenciāla apzināšanai un attīstībai – atbildību par ģimeni, sabiedrību, valsti un vidi.

Godina ģimenes un realizē projektus

Biedrība “Saules stari Viļakai” 2023.gadā realizēja divus projektus. No aprīļa līdz septembrim īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projektu “Ģimeņu godināšana Ziemeļlatgalē” tika svinētas Mātes, Bērnu, Ģimeņu un Tēvu dienas, kurās bez maksas varēja piedalīties ikviens interesents no Viļakas, Balvu un citiem novadiem. Kā rezultātā veicināta sabiedrības izpratne un pozitīva attieksme par ģimeni, ģimenes lomu un ģimenē iesaistītajām personām. Jūlijā Balvos notika nometne „Bērna sirsniņa”. Piecu dienu laikā bērni izzināja savas daudzveidīgās lomas. Bērni atzina, ka nometne patika, ka bija iespēja satikt jaunus draugus, aizbraukt ceļojumā, pabūt jaunās vietās, patika veidot dažādus darbus, sportot, izmēģināt jaunas prasmes. Patiesi, bija brīnišķīga vasara mums visiem! Arī nākamgad bērni ļoti vēlētos tikties nometnē un doties ekskursijā.

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudzes prāvests Guntars Skutels stāsta: “Mēs visi zinām, ka Nevalstiskās organizācijas (NVO) darbojas kopējam labumam – rūpējas par palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem, gādā par bērnu un jauniešu veselību, pārtikas drošību un daudzām citām lietām.

NVO līdzdarbojas arī politisko un sociālo lēmumu pieņemšanas procesos it īpaši nacionālā līmenī, bet arī Eiropas Savienībā. Tas ir tiešs apliecinājums demokrātiskai pārvaldei Latvijā, kur visām sociālajām grupām ir iespēja būt sadzirdētām. Bez NVO balss daudzi, it īpaši trauslākā un ievainojamākā sabiedrības daļa, būtu nesadzirdēti un pat aizmirsti, kas nav pieļaujami demokrātiskā valsts iekārtā, kur bieži vien stiprākie aizmirst par vājākajiem. Tas arī nav saskaņā ar Dieva mācību un kristīgu dzīves veidu un domāšanu.

Tik pat nozīmīgu lomu NVO spēlē arī kultūras, kultūrvēstures, mākslas un mūsu senču mantojuma saglabāšanā. Biedrībā “Saules stari Viļakai”, kur esmu valdes loceklis, un kurā darbojas gan katoļi, gan luterāņi, gan pareizticīgie, kā vienu no mērķiem esam nosprauduši – rūpēties par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, sadarbojoties ar reģionālo pieminekļu biedrību. Izglītība, kultūras un mākslas izpratne, tikumiskas, garīgas vērtības ir tie stūrakmeņi, uz kuriem ir īpaši jābalsta bērnu un jauniešu attīstība.

Augstāk minētais arī paskaidro NVO devumu sabiedrībai. NVO veido, atbalsta kopienas, kuru loma mūsdienu sabiedrībā, manuprāt, pieaug arvien vairāk. Tādējādi arī Viļakā mēs stiprinām kristīgās vērtībās balstītu kopienu.

Mans atbalsts NVO balstās nākotnes redzējumā par brīvu, augsti izglītotu, Dieva pēdās ejošu Latviju. Tās ir manas pārliecības, kuras dod degsmi darboties savā kopienā un sadarboties ar kopienām Latvijā un ārvalstīs. Esmu pateicīgs par Ziemeļlatgales NVO iniciatīvas “Sprēslīca” man piešķirto gada cilvēka NVO sektorā balvu un uzskatu, ka NVO sektors ir īpaši jāstiprina Latgalē. Kā ir teicis Antuāns de Sent – Ekziperī grāmatā “Mazais princis”: “Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām”. Mums visiem jāvadās pēc šī moto un ar Dieva svētību un palīdzību jāturpina iekļaujošākas sabiedrības veidošana gan Latgalē, gan visā Latvijā.”


Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iedzīvotāju iniciatīva Viļakā

17.novembrī Viļakas kultūras namā norisinājās iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „No Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai”. Tās mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Pasākuma scenārijs bija balstīts uz Viļakas (Marienhauzena) vēstures. Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām, viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā- Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada, viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā, lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc Latgales pievienošanas Krievijai, lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā, pilsēta – Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs padomju varas laikā no 1945. līdz 1960. gadam, pēc tam un šodien – mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām.
Profesors Pēteris Zeile, grāmatas „Latgale un tās ļaudis” autors šo Latvijas ziemeļu pērli raksturo šādi: „Viļaka (Marienhauzena)– te viss ir harmonisks, cilvēka mēram un labsajūtai piemērots. Zaļi parki, dārzi, koku rindas un vienlaikus pietiekams pilsētniecisks dzīvīgums un patīkama apbūve”. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā 2022
BIEDRĪBA “NEATKARĪBA BALT”

Vizītkarte:
Biedrība dibināta: 2007.gada 14.novembrī.

Mērķi:

 • Profilaktiskā un rehabilitācijas darba attīstīšana no alkohola un narkotikām atkarīgo vidū (paredzamā vecuma grupa 17-40 gadi) ar turpmāko sociālo adaptāciju;
 • HIV infekcijas profilakse skolēnu, jaunatnes un pieaugušo iedzīvotāju vidū, ar mērķi samazināt saslimstības izplatīšanos;
 • Samazināt noziedzības (zādzību un noziegumu, kas veikti afekta stāvoklī) līmeni; Rehabilitācijas centru atvēršana, to funkcionēšanas nodrošināšana;
 • Poligrāfiskās produkcijas izdošana un izplatīšana par narkomānijas, alkoholisma un HIV infekcijas profilaksi un rehabilitācijas centru darbību;
 • Darbs ar līdzatkarīgajiem (atkarīgo cilvēku tuviniekiem);
 • Pasākumu (muzikālu akciju un bijušo atkarīgo liecību) organizēšana pret narkomāniju, alkoholisma un amorālu dzīvesveidu jauniešu vidū;
 • Lauksaimniecības kultūraugu un produktu ražošana, kā arī jauniešu apmācība un iesaistīšana šajā procesā;
 • Pasākumu, kas saistīti ar dabas aizsardzību un ekoloģijas uzlabošanu, organizēšana un īstenošana.

Biedrība “Neatkarība Balt.” darbojas kopš 2007.gada, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, piedāvājot sociālās-rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgajām personām ar atkarībām (narkotikām, alkohola).

Biedrības misija- sniegt atbalstu tiem, kuri nonākuši grūtībās, atkarībā, tiem, kuri vēlas dzīvot bez alkohola un narkotikām.

Biedrības uzdevumi:

 • sniegt sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar atkarībām;
 • sadarbība ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, pašvaldības iestādēm sniegt informāciju par alkohola un narkotiku atkarības profilaktiskajiem pasākumiem sociālās rehabilitācijas centrā, par tā darbības principiem;
 • sniegt atbalstu un informēt sabiedrību (skolas) par alkohola un narkotiku ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti;
 • sniegt informāciju par atkarīgo atveseļošanās procesiem, kā rezultātā cilvēki ar atkarībām ir atguvuši iespēju dzīvot bez atkarībām, nodibināt ģimeni, attīstīt sociālās prasmes un dzīvot cieņas pilnu dzīvi.

Pašreiz rehabilitācijas centrā uzturas un sociālo rehabilitāciju iziet 38 pieaugušas personas atkarīgas no alkohola un narkotikām. Centrā strādā personāls un brīvprātīgie, kuri savu darbu mīl un ar savu pienesumu un ieguldījumu, lauž sabiedrībā pieņemto stereotipu, ka alkoholiķis un narkomāns ir pazudis cilvēks.

Ticība, cerība un mīlestība ir centra moto.

Biedrības “Neatkarība Balt.” valdes locekle Lina Tarasova stāsta, ka biedrības kolektīvs ir gandarīts par nominācijas “Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā” balvas iegūšanu. Biedrība turpina savu mērķu īstenošanu, piedāvājot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar atkarībām. Centrā strādā profesionāļi, kuriem sociālā joma ir ne tikai profesionālais darbs- jau vairāk nekā 15 gadu garumā, bet arī sirds aicinājums, atbalstīt un palīdzēt grūtībās nonākušos. Biedrības kolektīvs attīsta un īsteno labas prakses piemērus- reģistrējoties Labklājības ministrijā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Metodes, kuras ir izstrādātas biedrībā vairāku gadu garumā, ir unikālas ar to, ka klients sociālās rehabilitācijas procesā nav “pasīvais vērotājs”, bet gan – savas dzīves apzinātības veidotājs, neizlaižot ik dienu nevienu tam paredzētu sistēmisku procedūru vai pasākumu. Tā kā pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieaug, biedrība ir iegādājusies papildus ēku klientu izvietošanai un ir iesaistījusies projektā, piesaistot papildus finansējumu. Katra klienta liktenis ir izaicinājums biedrības kolektīvam, kas ved arvien uz jaunām virsotnēm, pat ja tās šķiet neaizsniedzamas.


Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva 2023”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva 2023”.

Konkursa mērķis- apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Pretendenti tiek izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās: Gada nevalstiskā organizācija, Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā, Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni, Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā, Gada radošākā nevalstiskā, organizācija, Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija, Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija, Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, Gada debija nevalstiskajā sektorā, Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs un Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā.

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai, aizpildot anketu. Derīgas būs tās anketas, kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām, nosaucot nevalstisko organizāciju. Viena nevalstiskā organizācija var tikt pieteikta vairākām nominācijām.

Kandidatūras Konkursam izvirzāmas no 2023.gada 7.novembra līdz 28.novembrim, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvobalva23, iesniedzot pieteikuma anketu biedrībā „RITINEITIS”, Brīvības ielā 59a (studija Azote), Balvi, Balvu novads, LV- 4501 vai nosūtot uz e-pastu nvobalvi@gmail.com

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiek 2023.gada 15.decembrī Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”.

Nolikums PDF formātā

Anketa MS Word formātā

Biedrība “RITINEITIS” no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.