Aizvadīts otrais Iedzīvotāju forums

Gada nogalē, 2014.gada 12.decembrī biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros, organizēja „Iedzīvotāju forumu”.
Foruma mērķi ir sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c., dažādām sabiedrības grupām klātesot, noteikt vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus. Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes, panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē. iepazīstināta pašvaldība

Foruma darbs tika organizēts piecās ideju darbnīcās. Sociālā joma, veselība, drošība, kuru vadīja Jana Komane,- sociālais darbinieks, Balvu pansionāta direktore.

Izglītības iespējas- Sandra Kindzule, Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja. Brīvais laiks, atpūta, sporta un kultūras joma- Ģirts Teilāns, Balvu novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, SIA „Diogens audio” valdes loceklis, SIA „Winwood” īpašnieks. Pilsētas tēls, identitāte un sadarbība ar NVO- Guntars Šults, SIA „Eco fabrika” valdes loceklis, direktors. Tūrisms, amatniecība un mājražošana, uzņēmējdarbība.- Terēza Čudarkina, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste.

Forumu atklāja biedrības „Ritineitis” valdes priekšsēdētāja un projekta „Riti, rti ritineiti” vadītāja Maruta Castrova. Foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar forumu norises kārtību un informēti par pirmā iedzīvotāju foruma, kas notika 2012.gadā rezultātiem. Foruma atklāšanā Balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne atzina, ka forums ļauj visiem iedzīvotājiem diskusijās izteikt savu viedokli par novada attīstību. Klātesošos uzrunāja arī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule un 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks.

Foruma turpinājumā dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekciju „Apzinātības pieeja dzīvei un darbam ziemassvētku noskaņās”, ko vadīja organizāciju psihologs, sistēmiskā konsultante Iluta Krūmiņa, kas pašā lekcijas sākumā klausītājiem zālē lika izkustēties, sasveicināties ar mērķi izkāpt no komforta zonas, kurā jūtamies vislabāk.

Pēc ievadlekcijas foruma dalībnieki tika sadalīti piecās grupās, lai sāktos pirmais darba cēliens- problēmjautājumu izvirzīšana, kam sekoja darba grupu prezentācijas, iepazīstināšana ar problēmām, kurām tiks meklēti risinājumi. Otrajā darba cēlienā aktīvi diskutējot norisinājās problēmjautājumu risinājumu rašana, kam sekoja darba grupu prezentācijas, balsošana, iepazīstināšanās ar risinājumiem, kuriem tiks izstrādāti projekti.

Visa foruma laikā interesentiem bija iespēja piedalīties neformālā sarunās ar 12.Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku un organizāciju psihologu, sistēmisko konsultanti Ilutu Krūmiņu.

Ar apkopotajiem foruma rezultātiem var iepazīties pievienotajā dokumentā.

Forums tika organizēts projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros.
Projekta īstenošanas periods no 2013.gada 18.jūlija no 2015.gada 31.decembrim.
Projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.