Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

17.novembrī pl. 16:00, Viļakas kultūras nams iedzīvotāju iniciatīva „No Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai”.”

Astotā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

  • DISKUSIJAS
    runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses- piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.
  • IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
    aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.
  • ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
    īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

5.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” -Baltinavas novads – Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību

ĪSTENOTĀS INICIATĪVAS KOPSAVILKUMS

Baltinavā īsteno iedzīvotāju iniciatīvu

2022.gada 20.augustā Baltinavā, Ontana i Annes parkā notika iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”. Kuras mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties diskusijās, tika pārrunāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās. Tika izvirzītas vairākas iedzīvotāju iniciatīvas, bet apspriežoties ar iedzīvotājiem īstenošanai tika izvēlētā iniciatīva izveidot un iekārtot pie muzeja ugunskura vietu ar statīvu zupas vārīšanai. Turpināt lasīšanu…

Balvos notikusi pirmā “Demokrātijas kafejnīca”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

27.oktobrī picērijā “Zebra” notika biedrības „Ritineitis” organizētā „Demokrātijas kafejnīca”, kas tika rīkota sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Balvu novada pašvaldību un Balvu pilsētas pārvaldi.

Pie galdiņiem, klātesot Balvu novada pašvaldība priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, deputātiem, dažādu iestāžu un biedrību vadītājiem, bija iespēja satikt gan līdzīgi, gan citādi domājošos savu un kaimiņu apkaimju iedzīvotājus.

Saturīgās sarunās, moderatoru vadībā, tika apspriestas dažādas Ziemeļlatgalē aktuālas tēmas, norisinājās diskusijas, viedokļu apmaiņa. Diskusijas notika trijās darba grupas- „Brīvprātīgais darbs”, „Es un demokrātija” un „Valoda”.

Deputāte Aija Mežale iepazīstināja dalībniekus ar Līdzdalības budžetu, kā pilsoniskā aktīvisma formu un to, ko tas nozīmē pašvaldībām un kādas ir iespējas nevalstiskā sektora pārstāvjiem līdzdarboties ar savām iniciatīvām un idejām savas kopienas attīstībā.

Ar labās prakses piemēriem brīvprātīgajā darbā, tai skaitā starptautiskiem, dalījās biedrības „Raibais kaķis” vadītājs un darba grupas moderators Sergejs Andrejevs, kas atzina, ka brīvprātīgais ir pievienotā vērtība NVO darbībā. Ar aktualitātēm un iespējām brīvprātīgajā darbā Balvu novadā iepazīstināja biedrības „Kalmārs” vadītāja Gunita Mincāne un Balvu Bērnu un jauniešu centra vadītāja Agnese Puļča, kas ir organizācijas kuras darbojas brīvprātīgā darba jomā uzņemot pie sevis brīvprātīgos, kā arī organizējot ikdienas brīvprātīgo darbu Balvu novadā. Šobrīd aktīvs ir Erasmus+ projekts “Be the opportunity”, Balvu novadā brīvprātīgo darbu veic jaunieši no Vācijas Erik un Charlote. Jaunieši organizē aktivitātes Balvos, Rugājos, Viļakā un Semenovā, dažāda vecuma jauniešiem, ņemot vērā jauniešu vecumu un intereses. Organizē starpkultūru apmaiņas pasākumus.

Kopīgi tīklojot, plašas diskusijas izraisīja jautājums par salīdzinoši jauno pilsoniskā aktīvisma instrumentu- Iedzīvotāju Padomi.

Pasākuma laikā vairākas NVO– „Raibais kaķis”, „Kalmārs”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales partnerība” dalījās labās prakses piemēros par to, kas ir iekšējais motivators iesaistīties pilsonisko aktivitāšu organizēšanā, projektu rakstīšanā, kā arī pastāstīja, kā iesaistīt katru savas kopienas iedzīvotāju iesaistīties šajos pasākumos.

Pasākumā notika kontaktu dibināšana un savstarpējo iespēju izzināšana un noslēguma diskusijā radās svarīgākā atziņa par pilsoniski aktīvā cilvēka iezīmi- iekšējā vēlme padarīt dzīvi savā kopienā labāku un spējas atrast kopīgu valodu ar līdzcilvēkiem un vietējās varas pārstāvjiem. Tikai kopīgiem spēkiem un sadarbībā tas ir iespējams!

Noslēgumā katrs dalībnieks nodefinēja 2024.gada personisko apņemšanos: būt pilsoniski aktīvam savas kopienas dzīvē!

Biedrība “RITINEITIS” no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām uz „Demokrātijas kafejnīcu” Balvos


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” 27.oktobrī plkst. 11.00 aicina uz līdzdalības pasākumu „Demokrātijas kafejnīca” picērijā „Zebra” Balvos, Partizānu ielā 8. Pie galdiņiem varēsiet satikt līdzīgi un citādi domājošos, pazīstamus un nepazīstamus, lai ar kāda iepriekš neatklāta sarunu vadītāja gādību ļautos saturīgām sarunām, diskusijām, viedokļu apmaiņai un labās prakses piemēriem.

Biedrība “RITINEITIS” no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Informatīvā kampaņa Rugājos

30.septembrī, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, norisinājās informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”. Kampaņa vērsta uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu un īstenota informatīvās telts formātā, piedāvājot gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Informatīvajās kampaņā piedalījās 37 dalībnieki.

Uz sarunām par demokrātijas tematiku aicināja Balvu pensionāru biedrības vadītāja un Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina un biedrības „Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova.
Iepazīstoties ar pasākuma dalībniekiem, tika izmantota spēle “Vērtību ABC”, katram dalībniekam tika dota iespēja izvēlēties kādu no vērtību kārtīm, lai turpinātu dalīties, ko katrs saprot ar šo vērtību, kā tā darbojas ikdienā, cik daudz katrs izmanto šo vērtību ikdienā, kā to izmanto. Kā galvenie temati, par ko labprāt diskutēja dalībnieki, bija par demokrātiju. Pārdomu rezultātā dalībnieki uzsvēra, ka demokrātiju saredz godīgās un regulārās vēlēšanās, kur ir iesaistījušās dažādas partijas, un pilsoņiem ir iespēja mijiedarboties ar šiem vēlētiem pārstāvjiem regulāri.

Aktivitātes deva iespēju dzirdēt vispārējo noskaņu, kas vērsta uz pilsoņu līdzdalību gan konkrētā pasākumā, gan savas dzīvesvietas/ novada dzīvē. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām. Dalībnieki atzina, ka sāk saskatīt, ka šis ir veids, kā var īstenot savu ideju, tikšanās ietvars deva impulsu jaunu ideju plānošanai,

Pasākuma atmosfēra, izvēlētās informēšanas metodes un vietējās publikas iesaiste, ir paplašinājušas dalībnieku redzesloku par viņu iespējām ietekmēt politisko dienas kārtību savā novadā; iedvesmojušas paskatīties personīgāk uz katra iesaisti jaunu ideju iniciēšanā un īstenošanā; likušas iedziļināties personīgajās un kolektīvajās vērtībās, kas turpmāk varētu attīstīt sadarbību kopīgas idejas īstenošanai.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

30.septembrī pl. 9:00 Rugāju parkā informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”

Aicinām uz „Demokrātijas un kultūras” informatīvo telti: sarunas par demokrātijas tematiku, informatīvas, izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, kuras vadīs Balvu pensionāru biedrības vadītāja, Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina un biedrības ‘Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Aizvadīts sabiedrības līdzdalības pasākums ”Kur virzās demokrātijas pajūgs?”

14.maijā biedrība ”Ritineitis” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Balvu pilsētas pārvaldi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumu- informatīvo dienu „Kur virzās demokrātijas pajūgs?”. Pasākums notika brīvā dabā – Balvu pilsētas parkā. Trīs teltis norisinājās domnīcas „Es un līdzdalība!”, „Es un tiesības!”, un „Es un pienākumi”.

Pirms līdzdalības pasākuma novada skolās tika izsludināts plakātu vai kolāžu veidošanas konkurss ”Kā es izprotu vārdu DEMOKRĀTIJA”. Plakāti bija apskatāmi Balvu pilsētas parkā pasākuma laikā, kur iespaidīgāko plakātu autori saņēma balvas. Skolēni labprāt iesaistījās ar savu devumu izpratnē par Demokrātijas vērtībām veidojot kolāžas un plakātus.

Kāpēc saliedētības pasākums? Svarīga – uzticēšanās, nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā atrodas augstu nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – mazpilsētā. Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātēs ir iespēja veidot iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citām atšķirībām, kas var vai mēdz kļūt par izstumšanas cēloņiem (atšķirīga attieksme, stereotipi un diskriminācija). Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu.

Netradicionālā veidā veidojot sabiedrības saliedēšanas pasākumu tas dos garantiju iedzīvotājiem dažādos vecumos gan izpausties gan līdzdarboties gan izprast demokrātijas un līdz dalības jēdzienus. Saliedētas sabiedrības veidošanās ir atkarīga ne tikai no valsts institūciju izveidotām atbalsta programmām un līdzdalības instrumentiem, bet arī no cilvēku savstarpējām attiecībām un cieņas pret līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās.

Katrā domnīcā notika gan spēles, gan sarunas, gan ierosinājumi par dažādām tēmām, tajā skaitā arī kur virzās pilsēta. Vai tā var būt Ziemeļlatgales pērle, vai saullēkta vai saules pilsēta, varbūt vieta senioru labsajūtai un labbūtībai. Izvirzījās arī sauklis, ka Balvi ir pilsēta, kuras talanti ir visā pasaulē, arī neizmantoto iespēju pilsēta. Protams, kā jau visur neizpalika arī kritika un aizrādījumi, taču kopēja biezputras baudīšana un turpmākās sarunas iedzīvotājus saliedēja. Domnīcās varēja sastapt gan bērnus, gan sirmgalvjus, gan šobrīd novadā dzīvojošās ukraiņu ģimene. Šāda līdzdalības forma un ideju ģenerēšana bija visiem interesanta.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

14.maijā no plkst. 11:00 līdz 14:00 Balvu parkā aicinām uz sabiedrības saliedētības pasākumu „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Biedrība „Ritineitis” un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties sabiedrības saliedētības pasākumā „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs: darbosies trīs domnīcas “Es un līdzdalība”, “Es un tiesības” un “Es un pienākumi”, tiks izspēlētas spēles par demokrātiju, notiks skolēnu plakātu izstāde un labāko apbalvošana, projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” informatīvā diena, zirgu pajūgu parāde un kopēja biezputras gatavošana un baudīšana.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

10.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 51 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:

„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

Gada nevalstiskā organizācija: „Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja”

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Saules stari Viļakai”

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „Raibais kaķis”

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „Neatkarība Balt.”

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Balvu karate klubs”

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Silenieku skola”

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „nextHorizont”

Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Adventure club Žīguri”.

Gada labdarības nevalstiskā organizācija: biedrība „Mežģis” un „Elīzas”

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot prieks”

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Guntars Skutels

Nevalstisko organizāciju lieldraugs: Balvu novada pašvaldība

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Fotogrāfa Kristiāna Boktas pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 10.martā aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Radošās Idejas”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales partnerība”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Razdoļje”, „Ritineitis”, „Dzērvenīte”, „Balvu Vilciņš”, „nextHorizont”, „Nāc un Tusē”, „Ziemeļlatgales partnerība”, „Terpsihora”, „Saules stari Viļakai”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: „Kalmārs”, „VISION”, „Raibais Kaķis”, „Redaktoru klubiņš”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejas jauniešu nodaļa”, „Terpsihora”, „Viko”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Neredzīgo biedrības Balvu organizācija”, „Savi”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA”, nodibinājums “Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”, „Neatkarība Balt.”.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „Nūjot prieks”, „Kalmārs”, volejbola klubs „Balvi”, futbola klubs „Balvu vilki”, „Klubs AutoFan”, hokeja klubs „Žīguri MRS”, „Balvu karate klubs”, „PRO.ini”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Klubs AutoFan”, „Kalmārs”, „Adventure club Žīguri”, „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Sudraba pakavi”, „Balvu Amatnieku biedrība” „Balvu teātris”, „Spieķi vējā”, „Attīstības horizonti”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”, „Mežģis”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Silenieku skola”, „PRO.ini”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe” „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Mežģis”.

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: „Spieķi vējā”, Eiroreģions „Pleskava, Livonija”, „Razdoļje”, sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Saime”, „Pēdas K”, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi”, „Silenieku Skola”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Saule stari Viļakai”, „Ritineitis”, „Virica”, „Adventure club Žīguri”.

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „Nūjot prieks”, „VadiVidi”, „Mežģis”.

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”, Balvu novada pašvaldība, biedrība “Ritineitis”, Ilga Oplucāne, Edgars Kaļva „Kureti”, Larisa Berne, Zinaida Popova, Iveta Useniece, biedrība „Rodošās Idejas”, Sarmīte Tuča, z/s „Urgas”, Biruta Vizule, Ilona Džigure, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Rudīte Krūmiņa, Vilis Žogota, Anita Daščenko, Andris Baikovs, Pēteris Igaunis, Inese Šaicāne, Rita Borisova.

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Ieva Lauskiniece, Dace Šulta, Ieva Leišavniece, Anita Kairiša, Maruta Castrova/ Gunita Laicāne. Vineta Zeltkalne, Marija Duļbinska, Ilga Oplucāne, Guntars Skutels, Larisa Berne, Maruta Paidere, Zinaida Popova

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2023.gada 10.martā plkst. 19:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās Sabīne Krilova izdziedot „Pavasara burvību”. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām. Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.
Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.