RITINEITIS ieripo jaunā Erasmus + projektā.

Biedrība RITINEITIS kā partnerorganizācija uzsāk sadarbību jaunā Erasmus + projektā – Take the Leap Project. Projektā darbosies piecas organizācijas, kas ir no Lielbritānijas, Zviedrijas, Latvijas, Itālijas un Maķedonijas. Koordinējošā organizācija-Diversity Living Services (Lielbritānija). Pirmā partneru tikšanās notika 04.12.19.-05.12.19. Londonā, kur tika veikta projekta galveno uzdevumu pārraudzības sadale starp partneriem.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt NEET jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbības jomā, kā arī atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības idejas izvērtēšanā, finansiālo līdzekļu piesaistīšanā projekta idejai u.c. Tādējādi veicinot jauniešu nodarbinātību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kā viens no svarīgākajiem projekta partneru divgadīgās sadarbības rezultātiem taps digitālu, visiem interesentiem pieejamu mācību materiālu kopums; tiks organizētas informatīvas un praktiskas darbnīcas, kas palīdzēs jauniešiem izprast uzņēmējdarbības būtību, veiksmes atslēgas un lietas, no kurām jāizvairās radot uzņēmumu. Tiks analizēta partneru pieredze darbā ar NEET jauniešiem, kā arī diskutēts par katra partnera optimālā ieguldījuma iespējām projekta mērķa sasniegšanā. Projekta darbības gaitā biedrība RITINEITIS uzņemas virsatbildību par projekta gaitas, tikšanos, paveikto uzdevumu izvērtēšanas monitoringu.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.