Projekta tikšanās Itālijā-Peskārā

ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)” ietvaros no 25.10.19.- 26.10.19. notika 4.projekta partneru tikšanās, kur galvenais uzsvars tika likts uz projekta rezultātu izplatīšanas stratēģijas precizēšanu un veicināšanu.

Projekta tikšanās laikā notika preses konference, kurā piedalījās gan projekta partneri, gan sociālie uzņēmēji, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Pasākumu apmeklēja arī interesenti- pilsētas iedzīvotāji, asociācijas biedri. Uzrunu un atzinīgus vārdus par līdz šim paveikto projekta ietvaros teica arī pilsētas mērs.

Projekta tikšanās ietvaros apmeklējām vienas no dārgākajām garšvielām- Safrāna audzētāja laukus, piedalījāmies tā vākšanā un atdalīšanā no ziedlapām. Mums bija iespēja izjust Peskāras tuvumā esošo viduslaiku ciemu, klosteru, dievnamu vēsturisko dvesmu.

Atzinības un pateicības vārdus jāsaka tikšanās organizatorei un vadītājai Annaritai Bini un viņas komandai par ieguldīto darbu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.