Projekta „Riti, riti ritineiti” aktivitātes 2015.gadā

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2015.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti, organizējot apmācību kursus stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte. 2015.gadā biedrības „Ritineitis” biedri, brīvprātīgie un citi interesenti apguva apmācības programmas „Projektu vadība” “Ietaupi līdzekļu- izmanto bezmaksas programmatūru!” un „Saskarsmes mākslā, izmantojot video analīzi”. Unikālais dalībnieku kopskaits

Turpināt lasīšanu…