Aicinām piedalīties teritorijas sakopšanas talkā

7.maijā aicinām iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus, bērnus un jauniešus piedalīties teritorijas sakopšanas talkā. Tiekamies pie Balvu pilsētas estrādes plkst. 10:00. Visi nepieciešamie materiāli un darbarīki tiks nodrošināti. Pēc talkās visi tiek aicināti ieturēties ar talkas zupu.

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA

Biedrība „Ritineitis” uzsāk īstenot projektu

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”
biedrība „RITINEITIS” | projekts „Kopā varam Ziemeļlatgalē” | Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/064/39

No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” uzsāk īstenot projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA
Projekta aktivitātes norisināsies piecos Balvu novada administratīvajos centros: Balvos, Viļakā, Rugājos, Tilžā un Baltinavā.
Īstenojot projektu, organizējot aktivitātes, tiks sniegts ieguldījums NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšanā Ziemeļlatgalē, veicinot iedzīvotāju iesaisti NVO, piedalīšanos brīvprātīgā darbā, kļūstot par brīvprātīgajiem, ka arī tiks veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis 26162614, e-pasts: azote@azote.lv
Projekta koordinatore Gunita Laicāne
Tālrunis 29445914, e-pasts: ritineitis@gmail.com