Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

Fakts: Biedrība dibināta 2004. gada 4.augustā

Darbības jomas: Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Balvu rajona sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Radīt prieku sev un līdzcilvēkiem!

Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe” ar dažādiem līdzdalības pasākumiem veicina dažāda vecuma sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu, apvieno viņas aktīvam darbam un atpūtai.

Biedrības vadītāja Maruta Paidere stāsta: “Tikšanās mirkļi dod iedvesmu un enerģiju arī ikdienai, sekmē prasmju pilnveidošanu, pieredzi un idejas, ko varam nodot citiem. Izveidojusies laba sadarbība ar citām biedrībām pilsētā, novada pagastos, paplašinām sadarbības tīklu ar LLSA organizācijām, radoši darbojamies kopā, dalāmies ar savu pieredzi, zināšanām. Piedāvājam radošas darbnīcas un meistarklases profesionālu un radošu pasniedzēju vadībā. Tās bez maksas nodarbības. Aktīvi piedalāmies novada pasākumos, kopprojektos ar kaimiņu novadu nevalstiskajām organizācijām. Mūs ar savu dārzu skaistumu un interesantām kolekcijām iedvesmo daiļdārznieces. Jau divus gadus realizējam LAD projektu „VARI. RADI. DARI”.

2022.gadā piedalījāmies koprades projektā – adīšanas stafetē „Šalle Latvijai”, un tajā ieadījām arī savu rakstu. Izvēlējāmies rudzupuķu zilos toņus ar atsauci uz zilo ezeru zemi Latgali. Zilā ir uzticamības, pastāvības, apņēmības un kolektīvā gara krāsa, kas veicina mieru. Domāju, ka tieši tas mums tagad ir svarīgākais. Notika meistarklases “Virtuves sarunas”, sarunas par veselību, dekupāžas darbnīca, bija arī sveču liešana, pavasara rotu gatavošana, ziepju vārīšana un vannas bumbu gatavošana. Visām dalībniecēm patika Laimes slotiņu siešana. Taču tas nebūt nav viss. Labdarības akcijas laikā devāmies pie senioriem un vientuļiem cilvēkiem, piedalījāmies cimdu un zeķu adīšanā Ukrainas aizstāvjiem.

Mums ir svarīgi apmeklēt dažādus kursus, dodamies pieredzes braucienos, notiek praktiskas nodarbības kulinārijā, rīkojam tikšanās vakarus un rokdarbu izstādes. To visu ko darām ar prieku! Biedrības sievietes ir aktīvas kultūras pasākumu apmeklētājas. Aizvadītajā gadā interesi izrādīja un mums piebiedrojušās desmit jaunas biedres, kas atradušas domu biedrus un iepazinušas mūsu biedrības aktivitātes. Rudzupuķu” rūķīši’ Zinaida Popova, Larisa Berne, Maruta Sprudzāne, Sarmīte Tuča, Ilona Džigure un arī es griezām spilvendrānām audumus, šuvām un gatavojām mīkstus sapņu spilvenus, lai pirms Ziemassvētkiem nogādātu sociālo aprūpes centru iemītniekiem. Es vienmēr uzsveru: Radīsim prieku sev un līdzcilvēkiem! “Rudzupuķe” laipni gaida ikvienu aktīvi darboties savās nevalstiskajās organizācijās, jo kopā varam paveikt daudz vairāk”. Lai saskarsme, smaids, labs vārds, drauga plecs, atvērtība un sirsnība ir mūsu sabiedrotie ikdienā!

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.