Projekta atklāšanas pasākums

28.maijā plkst. 13:00 Balvu novada muzejā aicinām iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus, jauniešus un seniorus uz projekta atklāšanas pasākumu.

Atklāšanas pasākuma programma:
13:00 par projektu “Kopā varam Ziemeļlatgalē” un biedrību „Ritineitis”
13:15 Balvu novada nevalstisko organizāciju prezentācijas
14:15 kafijas, tējas pauze
14:45 Balvu novada nevalstisko organizāciju prezentācijas
15:45 kontaktu dibināšana, sadarbības veidošana
16:30 kafijas, tējas pauze
17:00 neformālas sarunas

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņos, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.