„Vecās pieturas stāsts”

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu piesaistes metode, aizsākusies Lielbritānijā. 18.septembrī uz dinamisku kopīgas ziedošanas pasākumu Balvu novada muzejā bija pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas aizrauj gan azarta mīļotājus, gan vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz pasākumu ierasties klātienē, ziedot varēja skatoties pasākuma tiešraidi.

Pasākumā tika pieteikti 3 projekti, no kuriem viens bija amatierteātra „Krams” ideja atjaunot Vīksnā pieturvietu, kur pulcēties, aprunāties, atpūsties bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un visiem interesentiem, pašdarbības kolektīviem reizēm izmantot kā mēģinājumu vietu brīvā dabā. Pasākumā, projekta ideju pieteica Jolanta Sauleviča Logina un krustmāte Gunta Grāmatiņa. Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas stāsts” tapa pateicoties saziedotajiem 1300 EUR. Projektu realizēja paši amatierteātra „Krams” dalībnieki ar saviem atbalstītājiem un domubiedriem.

Šī gada 18.jūnijā Balvu novada Vīksnas pagasta bērnu laukumā Vīksnas amatierteātris aicināja uz ,,Pieturvietas” atklāšanas pasākumu ,,Kramam izauguši svētki”. Teātra dalībnieki skatītājus priecēja ar skeču, ka jebkurš vaļasprieks ir dārga izprieca un vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Piesitiens” lapenes grīdu iemēģināja jautrā deju solī.

Uz svinīgās atklāšanas lentas griešanu tika aicinātas amatierteātra „Krams” vadītāja Jolanta Sauleviča Logina, Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Pipcāne un biedrības ,,Ritineitis” un projekta ,,Ziedotāja aplis” Balvos vadītāja Maruta Castrova.

Vēlamies LIELU un SIRSNĪGU PALDIES pateikt: biedrības ,,Ritineitis” kolektīvam par projekta iespēju, pieturvietas stāsta idejas autoriem, realizētājiem, atbalstītājiem un katram ziedotājam!„ Tev nav jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs” tā saka filantropists un „Ziedotāju apļa” idejas autors Frederiks Mulders. Tikai visi kopā mēs soli pa solim spējam paveikt lielas lietas. Paldies, ka Vīksnas pagastā tapa par vēl vienu skaistāku vietu vairāk!

P.s. Ja ir kāds labvēlis, kas vēlētos noziedot atpūtas solus, smilti, bruģi vai kādu citu materiālu, lai papildinātu ,,Vecās pieturas” stāstu, laipni aicināti sazināties ar idejas autoriem.

Vīksnas pagasta kultūras dzīves organizatore Ligita Kacēna