Ziedotāju aplis 2019, Balvi

 

Aicinājums iesniegt projektu piedāvājumus

Kas ir Ziedotāju aplis(Giving Circle)? Tas ir pasākums, kurā biedrība „Ritineitis” aicinās apkaimes ļaudis klātienē ziedot naudu trim projektiem.

Kad un kā tas notiks? Pirmais Ziedotāju aplis Balvos notiks 2019. gada 18. septembrī pl. 18:00. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Tātad jums jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Kādiem jābūt projektiem? Vienam projektam vēlamā summa ir pāris simti līdz 1500 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods būs 2019.- 2020. gads. Par savas ieceres saturu un atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

Kas un kad var iesniegt projektu? Fiziskas personas vai to neformālās grupas, nevalstiskās organizācijas, ja vien projekts tiek īstenots Balvu novadā.
Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu azote@azote.lv līdz 2019. gada 26.augustam (ieskaitot).
Nedēļas laikā plānojam piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim pie detaļām, vizuālajiem materiāliem un prezentācijām.

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar vienas minūtes sveicienu un dos pirmo ziedojumu. Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu atbalstītājs.

Papildu informācija un jautājumi?
Aiga Keisele, biedrības „Ritineitis” projektu koordinatore
E-pasts: azote@azote.lv
Tālrunis: 26623864 (Aiga), 26162614 (Maruta)

Turpināt lasīšanu…