“RITINEITIS” Erasmus+ projektā

Kopš 2018.gada 1.oktobra biedrība RITINEITIS koordinē ERASMUS + programmas starptautiskās sadarbības projektu Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs)”. Projektā darbojas deviņas pieaugušo izglītību veicinošas organizācijas, kuras darbojas Latvijā, Čehijā, Tenerifē (Spānijā), Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Grieķijā, Turcijā, Itālijā, Rumānijā.

Projekta mērķis- veicināt lauku apvidu attīstību, izglītojot cilvēkus uzņēmējdarbības jautājumos, kā arī motivējot viņus attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, izmantojot resursus, kas pieejami viņu dzīvesvietu reģionos. Projekta mērķa grupa: jaunieši un cilvēki, kam 55+.

Pirmā partneru starptautiskā tikšanās projekta ieviešanas jautājumos notika Tenerifē. Tikšanās tika organizēta biedrībā Asociacion Socio-cultural La Bajamar Avanzando. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un rezultātu popularizēšanas jautājumi.

Otra starptautiskā projekta partner tikšanās notika Grieķijā, Larissas pilsētā. Tikšanās organiatori- Institute of Entrepreneurship Development (IED). Tika prezentēti pētījumu rezultāti par reģionos dzīvojošo cilvēku izpratni par esošo resursu izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veiksmīgai realizēšanai. Katra partnerorganizācija prezentēja divus savas valsts/reģiona sociālās uzņēmējdarības veiksmes stāstus. Sarunu laikā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī precizēti uzdevumi, kas veicami līdz nākamajais starptautiskajai projekta partneru sanāksmei Rumānijā jūnija sākumā.

Abu starptautisko tikšanos laikā jaunas pieredzes gūšanai projekta partneri apmeklēja reģionā veiksmīgi darbojošos sociālos uzņēmumus.

 

Sociālās uzņēmējdarbības seminārs Balvos

Balvu novada muzejā 2019.gada 28.februārī ERASMUS + programmas projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-047012 “Social Entrepreneurship- the Heart of Rural Development (Sociālā uzņēmējdarbība- lauku reģionu attīstības virzītājs) ietvaros notika sociālās uzņēmējdarbības praktisks seminārs. Semināru vadīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Liene Reine- Miteva.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt interesentus ar sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu, darbības virzieniem un ar to saistīto likumdošanu. Līdz ar Sociālā uzņēmuma likuma stāšanos spēkā 2018.gada 1.aprīlī iezīmējas svarīgs pagrieziena punkts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā. Tiek reģistrēti arvien jauni sociālie uzņēmumi un plānoti jauni projekti, lai pieteiktos grantu programmai. Tomēr neskatoties uz straujo sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, plašākai sabiedrībai trūkst pilnīgas izpratnes par šo tēmu, tāpēc interese par semināru bija liela. Asociācijas direktore Liene Reine- Miteva bija sagatavojusi izsmeļošu prezentāciju un praktisko darbu, kura laikā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar pasaules un Latvijas sociālās uzņēmējdarbības piemēriem. Ikvienu pārsteidza sociālo uzņēmēju lielā izdoma un nesavtīgā vēlme palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

Ikviens semināra apmeklētājs, dodoties mājas atzina, ka ieguva daudz plašāku priekšstatu par šāda veida uzņēmējdarbību un labprāt iesaistītos līdzīgos pasākumos. Sociālā uzņēmējdarbība pasaulē ir pazīstama jau sen, bet Latvijā tikai pēdējos gadus par to dzird un runā aizvien vairāk. Tas tiek uzskatīts par nākotnes uzņēmējdarbības veidu, tāpēc semināra vadītāja cer, ka cilvēku izglītošana veicinās aizvien jaunu sociālo uzņēmumu rašanos.