BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTAJIEM

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVE AR KUPONU METODI

PASĀKUMA MĒRĶIS: nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Detalizēta informācija par Nodarbinātības valsts aģentūras kupona saņemšanas nosacījumiem un kārtību pieejama NVA mājas lapā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA: Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu. Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam.

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS „AZOTE” veic bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību ar Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu kuponu attiecīgai programmai.

Apmācības tiek īstenotas Balvos, Baltinavā, Viļakā, Kārsavā un Ciblā. Pieredzējuši pasniedzēji, kvalitatīvi mācību materiāli, kafija pauzes.

KUPONU REĢISTRĀCIJA: izglītības centrā „Azote”, Balvos, Bērzpils ielā 2 (ieeja no pagalma)
projekta vadītāja Gunita Laicāne, tālrunis 29445914, e-pasts: azote@azote.lv

APMĀCĪBU GRUPAS:

Programma Īstenošanas vieta Īstenošanas laiks
100K DATORZINĪBAS
(bez priekšzināšanām)
VIĻAKA

Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils ielā 11

23.10.2017.- 04.12.2017.

no 15:10 līdz 18:00

118K Darbs ar biroja
programmatūras pakotni
OpenOffice
VIĻAKA

Viļakas Valsts ģimnāzija, Pils ielā 11

23.10.2017.- 04.12.2017.

no 15:10 līdz 18:00

100K DATORZINĪBAS
(bez priekšzināšanām)
BALVI

Datorklase „Zalktis”, Tautas ielā 1

24.10.2017.- 05.12.2017.

no 9:00 līdz 11:50

101K DATORZINĪBAS
(ar priekšzināšanām)
BALVI

Datorklase „Zalktis”, Tautas ielā 1

24.10.2017.- 05.12.2017.

no 12:00 līdz 14:50

117K Personālo datoru
operētājsistēmu un
lietojumprogrammu
instalēšana, konfigurēšana
un uzturēšana
BALVI

Datorklase „Zalktis”, Tautas ielā 1

24.10.2017.- 05.12.2017.

no 15:10 līdz 18:00

101K DATORZINĪBAS
(ar priekšzināšanām)
BALTINAVA

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola,
Kārsavas iela 24

25.10.2017.- 06.12.2017.

no 15:10 līdz 18:00

118K Darbs ar biroja
programmatūras pakotni
OpenOffice
BALTINAVA

Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22

25.10.2017.- 06.12.2017.

no 15:10 līdz 18:00


 

NVA logo

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Comments are closed