“Nordplus” projektas suaugusiesiems

 

 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras dalyvauja projekte, kurio tikslas – parengti suaugusiųjų mokymosi medžiagą, skirtą pagrindiniams kompiuteriniams įgūdžiams ir naršymui internete. Mokymo medžiaga skirta tiems, kurie niekada nesinaudojo kompiuteriu ir internetu arba galvojo tai išbandyti.

Šią medžiagą galima laisvai, be jokių apribojimų naudoti suaugusiųjų mokymosi ar kitais švietimo tikslais. Ją galima atsisiųsti latvių, anglų, lietuvių, suomių ir lietuvių kalbomis svetainėje ritineitis.lv PDF formatu.

Atsisiuntimo nuorodą ir nuorodas į susijusius internetinius testus rasite šio straipsnio pabaigoje.

Būtina pateikti nuorodą į Nordplus programą.

Taip pat laisvai platinama projekto informacija ir atsisiuntimo nuorodos. Būsime dėkingi už trumpą pranešimą el. paštu apie medžiagos panaudojimą. Pasiūlymus ir klausimus siųskite el. paštu: guntis@azote.lv.

Ši medžiaga parengta padedant programai „Nordplus“.

Nordplus“ – tai programa, kurią parengė Šiaurės šalių Ministrų taryba. Jos projektais siekiama stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą, tuo tikslu tobulinant dalyvaujančių šalių švietimo sistemas ir diegiant jose inovacijas. „Nordplus“ remia projektus, kurie propaguoja žinias, mainus ir bendradarbiavimą tinkluose.

Projekto numeris: NPAD-2021/10134 „Nebijokite kompiuterio“.

Projektą įgyvendino:

NVO „Ritineitis“, Balviai (Latvija). NVO „Ritineitis“ jau daug metų įgyvendina įvairius viešuosius projektus, įskaitant skirtus suaugusiųjų mokymui. Kontaktinis el. paštas: ritineitis@gmail.com

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (Lietuva). Šis Centras yra savita ir pažangi švietimo institucija, teikianti kokybiškas švietimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, praturtinta asmeniniu santykiu su klientu, palaikanti tvarius bendruomeninius ryšius ir mokymosi visą gyvenimą idėją. Kontaktinis el. paštas: pakrsjc@gmail.com

Vakarų Suomijos koledžas (Länsi-Suomen Opisto), Suomija. Huittinene (Suomija) įsikūręs koledžas yra nepriklausomas suaugusiųjų liaudies universitetas. Koledžo misija – siūlyti specialiojo vidurinio ir aukštesnės pakopos studijų programas humanitarinių mokslų srityje, kuriose ypač akcentuojamas tarptautiškumas. Kontaktinis el. paštas: opisto@lansisuomenopisto.fi

Šią medžiagą galima laisvai ir be jokių apribojimų naudoti suaugusiųjų mokymosi ar kitais ugdymo tikslais. Medžiagą latvių, anglų, lietuvių ir suomių kalbomis PDF formatu galima atsisiųsti svetainėje ritineitis.lv. Ją naudojant, būtina pateikti nuorodą į programą „Nordplus“.

Pasiūlymus ir klausimus siųskite el. paštu guntis@azote.lv

Internetinis žinių testas 1 (atsidaro naujame naršyklės skirtuke)

Internetinis žinių testas 2 (atsidaro naujame naršyklės skirtuke)

Comments are closed.