Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 10.martā aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Radošās Idejas”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales partnerība”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Razdoļje”, „Ritineitis”, „Dzērvenīte”, „Balvu Vilciņš”, „nextHorizont”, „Nāc un Tusē”, „Ziemeļlatgales partnerība”, „Terpsihora”, „Saules stari Viļakai”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: „Kalmārs”, „VISION”, „Raibais Kaķis”, „Redaktoru klubiņš”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejas jauniešu nodaļa”, „Terpsihora”, „Viko”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Neredzīgo biedrības Balvu organizācija”, „Savi”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA”, nodibinājums “Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”, „Neatkarība Balt.”.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „Nūjot prieks”, „Kalmārs”, volejbola klubs „Balvi”, futbola klubs „Balvu vilki”, „Klubs AutoFan”, hokeja klubs „Žīguri MRS”, „Balvu karate klubs”, „PRO.ini”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Mežģis”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Klubs AutoFan”, „Kalmārs”, „Adventure club Žīguri”, „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Sudraba pakavi”, „Balvu Amatnieku biedrība” „Balvu teātris”, „Spieķi vējā”, „Attīstības horizonti”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”, „Mežģis”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Silenieku skola”, „PRO.ini”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe” „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Mežģis”.

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: „Spieķi vējā”, Eiroreģions „Pleskava, Livonija”, „Razdoļje”, sieviešu biedrība „Ūdensroze”, „Saime”, „Pēdas K”, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi”, „Silenieku Skola”, „nextHorizont”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Saule stari Viļakai”, „Ritineitis”, „Virica”, „Adventure club Žīguri”.

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „Nūjot prieks”, „VadiVidi”, „Mežģis”.

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”, Balvu novada pašvaldība, biedrība “Ritineitis”, Ilga Oplucāne, Edgars Kaļva „Kureti”, Larisa Berne, Zinaida Popova, Iveta Useniece, biedrība „Rodošās Idejas”, Sarmīte Tuča, z/s „Urgas”, Biruta Vizule, Ilona Džigure, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Rudīte Krūmiņa, Vilis Žogota, Anita Daščenko, Andris Baikovs, Pēteris Igaunis, Inese Šaicāne, Rita Borisova.

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Ieva Lauskiniece, Dace Šulta, Ieva Leišavniece, Anita Kairiša, Maruta Castrova/ Gunita Laicāne. Vineta Zeltkalne, Marija Duļbinska, Ilga Oplucāne, Guntars Skutels, Larisa Berne, Maruta Paidere, Zinaida Popova

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2023.gada 10.martā plkst. 19:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās Sabīne Krilova izdziedot „Pavasara burvību”. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām. Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.
Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.