Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Biedrība “Ritineitis” sveic visus biedrus, sadarbības partnerus un atbalstītājus Vispasaules NVO dienā.

Lai ir izturība, uzņēmība un dzīvesprieks labus darbus darot!

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitātes „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” ietvaros ceturtdienās no 15:00 līdz 17:00 aicinām tiešsaistē pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apgūstot aktuālas tēmas, kas palielina pilsoniskās līdzdalības iespējas, kamēr ir ierobežotas iespējas tikties klātienē.

18.februārī no 15:00 līdz 17:00
„MĀKOŅPAKALPOJUMI UN KOPDARBĪBAS IESPĒJAS”
Dokumentu izveide un kopīgošana Google drive, Onedrive, Dropbox vidē. ­Jaunu failu un mapju pievienošana un veidošana; Failu kopīgošana un koplietošana; ­Failu komentēšana un labojumu veikšana; Dokumenti mākonī- tekstapstrādes dokumenti, izklājlapu dokumenti, prezentācijas.

25.februārī no 15:00 līdz 17:00
„APTAUJU VEIDOŠANA UN REZULTĀTU APSTRĀDE”
Tiešsaistes aptauju veidošana Google Forms, VisiDati.lv. Vietnes vides raksturojums; Jautājumu veidošana, pievienošana, jautājumu veidu apraksts; Aptaujas sadalīšana vairākās lapās, aptaujas adreses saīsināšana; Aptaujas noformēšana, iestatījumi; Aptaujas izsūtīšana, rezultātu apkopošana.

4.martā no 15:00 līdz 17:00
„VIZUĀLO MATERIĀLU VEIDOŠANA TIEŠSAISTĒ”
Bezmaksas iespējas tiešsaistes rīkā vizuālo materiālu veidošanai Canva. Vizuālu materiālu veidošana ar Canva.com: ­Jauna materiāla veidošana; Gatavu izkārtojumu izmantošana un pielāgošana; Attēlu augšupielāde, apstrāde; Dažādu elementu (rāmju, līniju, ikonu) izmantošana; Teksta ievietošana, noformēšana, izkārtojumi.

11.martā no 15:00 līdz 17:00
„WWW LAPU VEIDOŠANA”
Ievadapmācības bezmaksas pakalpojumu (mozello.lv, webnode.lv) izmantošanā. Nodarbības mērķis iegūt zināšanas savas pārstāvniecības izveidošanai Internet tīklā. Iepazīties ar WWW lapu izveidošanas priekšnosacījumiem, tehniskajiem risinājumiem un praktisku satura vadības sistēmu pielietošanu. Apgūt multimediju satura un attēlu pievienošanas īpatnības tīmekļa lapu saturam.

Pieslēgšanās Internet adresē: https://meet.jit.si/azote

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties vai pieteikties
• Lūgums pievienoties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms pasākuma sākuma
• Ja rodas problēmas ar pieslēgšanos līdz plkst. 15:00 zvaniet 29458539
• Atverot adresi pārlūkprogrammā, atļaujiet kameras un mikrofona izmantošanu (Allow)
• Pieslēdzoties korekti ieraksti savu vārdu un uzvārdu

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāte „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” tiks īstenota līdz 2022.gada 31.augustam.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros atbalstīts biedrības „RITINEITIS” projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” (līgums Nr.AIF/2020/SDK/35).

2021.gada 4.februārī ar tiešsaistes apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tika uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apguvām kā organizēt videokonferences, iepazināmies ar programmām un iespējām attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām. Apmācības vadīja pieredzējis pasniedzējs Guntis Laicāns.

Tiešsaistes apmācībās piedalījās 47 dalībnieki no nevalstiskā sektora organizācijām, pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm un citi interesenti. Iespēju piedalīties apmācībās izmantoja no dažādām apdzīvotām vietām- Balviem, Viļakas, Rugājiem, Jaunannas, Gulbenes, Kokneses, Rīgas un Rundāles. Aktuālā tiešsaistes apmācību tēma būtiski palielina pilsoniskās līdzdalības iespējas, kad nevar to darīt klātienē. Turpināt lasīšanu…