Publikācija Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”, 2020.gada 27.oktobrī.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.