Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 4.kārtas norise.

Izglītības centrs “Azote” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros realizē sekojošas neformālās izglītības programmas:

  • Digitālās prasmes darba vajadzībām trīs grupās, kuras tika uzsāktas 26.08.2019. Pils ielā 11, Viļakā; 28.08.2019. Kārsavas ielā 24, Baltinavā; 29.08.2019- Tautas ielā 1, Balvos;
  • Komandas vadīšanas ABC, kas tika uzsākta 28.09.2019. Tautas ielā 1, Balvos;
  • No idejas līdz biznesam, kuru uzsāka 30.08.2019. Tautas ielā 1, Balvos.

Kopā izglītības centra “Azote” piedāvātajām mācībām 4.kārtas ietvaros pieteikušās 79 nodarbinātas personas. Mācības uzsākušas 55 nodarbinātas personas.


Izglītības centrs “Azote” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros neformālās izglītības programmās iesaistījušies un tās apguvuši 60 izglītojamie.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.Pēc mācību centra statistikas projekta 2.kartā vislielākais pieteikumu skaits tika iesniegts neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”. Programmu apguva 13 nodarbinātās personas. Projekta 3.kārtas ietvaros visvairāk izglītojamo pieteicās programmā- „Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana”, kuru apguva 15 izglītojamie. Tāpat abu kārtu ietvaros pieprasīta bija nefromālās izglītības programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, kuru apguvuši 18 izglītojamie. Otrajā kārtā tika realizēta neformālās izglītības programma „Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketcUP, Corel Draw) pamati”, bet trešajā kārtā „Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”.

Izglītojamie savās anketās atzīst, ka ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām un augstu vērtē pasniedzēju profesionalitāti. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšana ir lieliska iespēja ik vienam papildināt savas zināšanas jau zināmā jomā, vai apgūt ko pavisam jaunu.

Aicinām sekot mūsu mājaslapai www.ritineitis.lv , lai jau pavisam drīz varētu pieteikties neformālās izglītības programme apguvei projekta 4.kārtas ietvaros.

Mācību un uzziņu materiāli:
Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUp, CorelDraw) pamati

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.