BIEDRĪBAS „RITINEITIS” BIEDRI STIPRINA KAPACITĀTI

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Īstenojot projekta 2.aktivitāti „Biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana” 2013.gadā apmācībās piedalījušies 80 interesenti, biedrības biedri un brīvprātīgie apgūstot apmācību programmas „Mākoņdatošana”, „Argumentācijas māksla”, „Lai ko tu domā- domā citādi!”. Apmācībās piedalījās interesenti no Balvu novada 77% ,Viļakas novada 10%, Baltinavas novada 9%, un 3% no Rugāju novada.

2014.gadā nodrošinātas apmācības 50 stundu apmērā, realizējot apmācību programmas „Prezentāciju veidošana un vadīšana, izmantojot video analīzi”, ”WWW lapu veidošana satura vadības sistēmu CMS vidē”, „NVO darbības juridiskie un politiskie jautājumi un aktualitātes” un „NVO un pašvaldību sadarbības veidošana, lēmumu pieņemšanas procesi, iespējas ietekmēt pašvaldību lēmumus”. Apmācībās piedalījās 60 biedrības biedri un brīvprātīgie. Biedri vai brīvprātīgie varēja izvēlēties apmeklēt mācību kursus atbilstoši faktiskajām vajadzībām, tādējādi daži no viņiem apmeklēja visas apmācības, savukārt, daži– tikai vienu vai divas no plānotājām apmācībām.

Turpināt lasīšanu…