Aizvadīts otrais Iedzīvotāju forums

Gada nogalē, 2014.gada 12.decembrī biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros, organizēja „Iedzīvotāju forumu”.
Foruma mērķi ir sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c., dažādām sabiedrības grupām klātesot, noteikt vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus. Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes, panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē. iepazīstināta pašvaldība

Foruma darbs tika organizēts piecās ideju darbnīcās. Sociālā joma, veselība, drošība, kuru vadīja Jana Komane,- sociālais darbinieks, Balvu pansionāta direktore. Turpināt lasīšanu…