Kontakti

Kontaktinformācija un rekvizīti:

Biedrība „RITINEITIS”
reģistrācijas numurs 40008149232
Juridiskā adrese: Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV- 4501
Birojs: Bērzpils iela 2 (ieeja no pagalma puses), Balvi, Balvu novads, LV- 4501
e-pasts: ritineitis@gmail.com, azote@azote.lv

Kontaktinformācija:
Vadītāja: Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: maruta.elier@gmail.com
Projektu vadītāja Gunita Laicāne 29445914, e-pasts: gunitalai@gmail.com

Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, bankas kods: TRELLV22
konts: LV86 TREL 9228 5030 0100 B
SEB banka, bankas kods UNLALV2X
konts: LV95 UNLA 0050 0198 9345 3

Saziņas forma:

Atrašanās vieta:

Comments are closed